เกี่ยวกับเรา

ประวัติความเป็นมา บริษัท ไดทริค เซิร์ฟ แล็บ

 

บริษัท ไดทริค เซิร์ฟ แล็บ ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2563

โดยมี คุณศักดา มณีโรจน์ เป็นประธานกรรมการของบริษัท

ไดทริค เซิร์ฟ แล็บ เป็นบริษัทในเครือเดียวกันกับ บริษัท เทสล่า เพาเวอร์ หรือ บริษัท ละมูลหม้อแปลงไฟฟ้า(ชื่อเดิม)

โดยแรกเริ่ม ไดทริค เซิร์ฟ แล็บ ก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นบริษัทที่ให้บริการด้านงานหม้อแปลงไฟฟ้าแบบครบวงจร

ที่สามารถให้บริการดูแลบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าชนิดน้ำมัน และตรวจเช็คสภาพหม้อแปลงไฟฟ้าเพื่อประเมินอายุการใช้งานให้กับผู้ใช้หม้อแปลงในแต่ละอุตสาหกรรม จนต่อมาในปี 2564 ได้มีการเพิ่มเติมจากธุรกิจให้บริการ มาเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้าชนิดน้ำมัน แบรนด์ TESLA และ แบรนด์ TAF  และให้บริการด้านงานหม้อแปลงน้ำมันครบวงจร

Visitors: 10,131